KoxCult - Management 
Contact
Logo KoxCult

Citaten:

 
"Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee." (Antoine de Saint-Exupéry)
 
 
"Het enige verschil tussen mij en een gek is dat ik niet gek ben." (Salvador Dali)
 
 
"De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken." (Stanislaw Jerzy Lec)
 

Management

Cultuurinstellingen zijn bijzondere bedrijven. Zij leveren diensten aan een publiek, zorgen voor oorspronkelijke producten en zijn vaak afhankelijk van overheden of andere geldschieters. Het zijn organisaties die werken met eigenzinnige professionals, vakmensen op hun gebied, gepassioneerd voor hun kunstvak. Die passie zorgt voor bijzondere producten, maar maakt sturing en verandering in een organisatie soms ook complex.
 
Management van een culturele organisatie vraagt om een andere aanpak dan in “reguliere” organisaties. Het is gebruik maken van de in de organisatie aanwezige passie en creativiteit om veranderingen, vaak in financieel-organisatorische zin, te kunnen realiseren. Dat vraagt om visie, het geven van richting, en begrip voor en kennis van de dagelijkse realiteit van de kunstpraktijk.
 


ramen