KoxCult - Beleid en Strategie 
Contact
Logo KoxCult

Citaten:

 
"Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, op het moment dat een enkele man er naar kijkt met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal." (Antoine de Saint-Exupéry)
 
 
"Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal." (Albert Einstein)
 
 
"Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien." (Jonathan Swift)
 

Beleid en strategie

Cultuur is overal om ons heen. Het vormt de basis van ons bestaan, zorgt voor structuur in onze beschaving. Cultuur heeft een eigen, intrinsieke, waarde en een maatschappelijke waarde. Maar cultuur heeft ook een economische waarde: om de aantrekkelijkheid van woon- en leefomgeving te versterken, om de creatieve bedrijvigheid te stimuleren of als op zichzelf staand economisch systeem. Met name de combinatie van erfgoed, historie en eigentijdse kunstproducties zorgt daarbij voor een belangrijke economische impuls. Een dynamisch en inspirerend cultureel klimaat als basis voor welvaart en welbevinden van organisatie, stad, streek of land.
 
Maar wat nu als een bedrijf, organisatie of overheid gebruik wil maken van de mogelijkheden die cultuur biedt? Hoe kunnen kunst en cultuur gebruikt worden om een bedrijf verder te ontwikkelen, om nieuwe markten aan te boren of als overheid om bedrijven zich te laten vestigen in de omgeving? Of hoe kan een culturele organisatie inspelen op die mogelijkheden en zich verbinden met bedrijven en overheid?
 
Cultuurstrategie zorgt voor een samenhangende visie waarbij gekeken wordt naar het krachtenveld in en rond een organisatie, naar de mogelijkheden die het culturele veld rond die organisaties biedt. Cultuurstrategie beschouwt de competenties van het culturele veld in relatie tot de economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Cultuurstrategie zorgt voor een lange termijnaanpak, voor een bestendige lijn en solide verbinding van cultuur met haar omgeving. Het is beleid gebaseerd op kansen, kwaliteiten en ontwikkelingen die zich nu en in de toekomst voordoen.


ballon